Skûtsje Silen

Reeds in de negentiende eeuw werden wedstrijden met skûtsjes georganiseerd, zoals in 1820 in Sneek. Toentertijd werd met name gezeild als de boeren geen vracht hadden en de schippers op die manier weleens een geldprijs konden verdienen. Vaak waren het kasteleins die een wedstrijd uitschreven, bijvoorbeeld als er kermis was, zodat na afloop de prijsuitreiking in het café kon worden gehouden. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden verenigingen opgericht om het zeilen te organiseren. Toen raakte ook het idee van amateursport in zwang, en werden er vrijwel geen wedstrijden meer uitgeschreven om geld. Omdat de schippers de tijd niet konden missen, begon het aantal deelnemers terug te lopen

Lees verder

Het eerste Lemster skûtsje werd gebouwd in 1909 door Scheepswerf Wildschut in Gaastmeer. De eerste schipper was Rintje Ritsma, de pake (opa) van de bekende schaatser. Hij stapte op omdat het bestuur het skûtsje had aangepast zonder overleg met de schipper. In 1964 werd hij opnieuw gevraagd als schipper. Inmiddels had Lemmer een nieuw skûtsje. Dat tweede skûtsje, gebouwd in 1930 door Scheepswerf van der Werff aan het Buitenstvallaat bij Drachten, is een van de jongste skûtsjes van de vloot.

In 1966 werd Rintje Ritsma kampioen met het "Lemster skûtsje". In 1985 en 1988 behaalde Jelle Reijenga de kampioenstitel voor Lemmer. Hij was een van de eerste schippers die frequent ging trainen met zijn bemanning. Dat is later overgenomen door de andere skûtsjes. Voorheen was dat niet zo nodig, want de oude beroepsschippers voeren het hele jaar op hun skûtsje, voor hen was het dagelijkse routine. Ook was hij een van de eersten die een adviseur meenam aan boord. Tegenwoordig hebben alle skûtsjes een adviseur, die meestal afkomstig is uit de lichtere en kleinere wedstrijdscheepjes.

Het Lemster skûtsje eindigt meestal in het "linker rijtje".