Ir. D.F. Woudagemaal

Het grootste stoomgemaal ter wereld !

 

Het Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste, nog functionerende stoomgemaal ter wereld. Koningin Wilhelmina opende het oude stoomgemaal in het jaar 1920. Het stoomgemaal diende destijds om het overtollig water tegen te gaan. Zo pompte het Woudagemaal het water vanuit Friesland in de Zuiderzee en later het IJsselmeer. Tot 1966 werd het water op deze manier weggepomp, vanaf toen werd het Woudagemaal versterkt door het elektrische Hooglandgemaal in Stavoren.

 

Tijdens de winters van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw stonden grote delen van Fryslân onder water. Om deze wateroverlast tegen te gaan besloot men in 1913 een stoomgemaal bij Lemmer te bouwen. Het gemaal is vernoemd naar Ir. Dirk Frederik Wouda, hij diende destijds als hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat en was verantwoordelijk voor de stijl en de uitvoering van het gebouw. Tot op de dag van vandaag speelt het Woudagemaal een cruciale rol binnen de Friese waterhuishouding!
 

Sinds 1998 mag het Woudagemaal zich rekenen tot één van de tien UNESCO Werelderfgoederen in Nederland. Dit heeft het stoompompstation niet alleen te danken aan haar belangrijke bijdrage binnen de Friese waterhuishouding, maar ook aan de bijzondere architectuur en de unieke toepassing van de stoomkracht door Nederlandse waterstaatkundigen.

Bron: Woudagemaal.nl